Yurtdışı Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tarafından   2016-02-20

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar doğum yardımı alabilir mi? Yurtdışından doğum yardımı nasıl alınır? Konsolosluk doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?Yurtdışı doğum yardımı başvurusu için gerekli belgeler neler?doğum yardımı başvuru dilekçesi nasıl doldurulur? Mavi kartı olanlar doğum yardımı alabilir mi?yurtdisi-dogum-yardimi-basvurusu

Yurtdışında ya da yurtiçinde yaşayan vatandaşlar 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında doğan çocukları için doğum yardımı alabiliyorlar. Türkiye’de tercih edecekleri bir ilin Valiliğine bağlı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne hitaben doldurup imzalayacakları bir dilekçeyi(aşağıda linkini verdimiz) şahsen başvuruları sırasında teslim etmeleri veya çocuklarının doğum tescili için gönderecekleri evrakla birlikte bulundukları ülkelerdeki başkonsolosluklarımıza iletmeleri gerekmektedir.

Dilekçe örneği (arkalı önlü basılması gerekmektedir)

Dilekçenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar için tıklayınız…

(Çocuğunuzun doğum tescil işlemi henüz yapılmamışsa dilekçe üzerine T.C. kimlik numarası tarafımızdan eklenebilecektir.)
Vatandaşlarımızın doğum yardımı başvurularını Türkiye’de bulundukları sırada doğrudan bulundukları yere en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne de yapabilmeleri mümkündür. Bu konuda bir süre sınırlandırması bulunmamaktadır.

Başvurular anne tarafından veya anne adına baba tarafından yapılabilmektedir. İstisnai haller izleyen paragrafta kayıtlıdır:

Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızca belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı olan baba adına veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilmektedir. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvurunun çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılması gerekmektedir.

Kamu kurumu çalışanlarının doğum yardımı hususunda doğrudan mensubu bulundukları kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar için doğum yardımı yapılamamakla birlikte ödeme miktarı belirlenirken 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş çocuklar da dikkate alınmaktadır.

Vatandaşlarımızın 15 Mayıs 2015 ve sonraki bir tarihte doğan ilk çocukları için 300 TL, ikinci çocukları için 400 TL ve üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere doğum yardımı yapılabilmektedir.
Sözkonusu ödemeler Türkiye’de PTT aracılığı ile T.C. kimlik numaraları ya da mavi kart numaraları üzerinden yapılmaktadır.
Mavi Kart sahipleri de doğum yardımından aynı şartlarda faydalanabilmektedir.

Eğer çocuğunuzun doğum kaydı daha önceden yapılmışsa dilekçenize Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanınızın veya pasaportunuzun (ya da mavi kartınızın) fotokopisini ekleyebilirsiniz.  (Ancak doğum tescili henüz yapılmamışsa öncelikle doğum tescil işlemlerinin yapılabilmesi için mutlaka belge asıllarına ihtiyaç duyulmaktadır.)

Başvuru evrakınızla birlikte doğum yardımı dilekçenizin Türkiye’deki ilgili makamlarımıza iletilebilmesi için gerekli posta ücreti olarak belirtilen tutarında posta çeki de gönderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Başvuru sahibinin adı-soyadı: Dilekçenin bu bölümünde doğum yardımı için başvuru yapan kişinin (anne/baba/kanuni temsilci) adı ve soyadı yazılır. Buna göre;
Başvuru, annenin Türk vatandaşı ve sağ olması halinde anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılır.
Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılır. Kanuni temsilci tarafından başvuru yapılması halinde kişinin kanuni temsilci olduğunu ispatlayıcı belgenin onaylı bir örneğinin başvuru yerlerince alınması zorunludur.
Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde çocuğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılır. Bu durum babanın yabancı uyruklu olması, annenin Türk vatandaşı olması ve başvuru yapmadan vefat etmiş olması halinde ve annenin yabancı uyruklu olması, babanın Türk vatandaşı olması ve başvuru yapmadan vefat etmiş olması hallerinde gerçekleşmektedir.
2. Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası : Dilekçenin bu bölümünde doğum yardımı için başvuru yapan kişinin (anne, baba, kanuni temsilci) T.C. kimlik numarası yazılır.
3. Doğum yapan kişinin adı-soyadı: Dilekçenin bu bölümünde doğum yapan kişinin adı soyadı yazılır.
4. Doğum yapan kişinin T.C. kimlik numarası: Dilekçenin bu bölümünde doğum yapan kişinin T.C. kimlik numarası yazılır. Doğum yapan kişinin yabancı uyruklu olması halinde bu bölüme “yabancı uyruklu” yazılır.
5. Yeni doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik numarası/numaraları: Dilekçenin bu bölümünde 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik numarası/numaraları yazılır.
6. Yeni doğan çocuğun/çocukların babasının T.C. kimlik numarası: Dilekçenin bu bölümünde 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında doğan çocuğun/çocukların babasının T.C. kimlik numarası/numaraları yazılır.
7. Adına başvuru yapılanın varsa diğer çocuklarının T.C. kimlik numaraları: Dilekçenin bu bölümünde annenin varsa diğer çocuğu/çocuklarının T.C. kimlik numaraları alınır. Anne vefat etmiş veya yabancı uyruklu ise babanın varsa diğer çocuğu/çocuklarının T.C. kimlik numaraları alınır. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması ve çocuğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılması halinde, vefat eden anne Türk vatandaşı idiyse, annenin çocuklarının; vefat eden anne yabancı uyruklu idiyse, Türk vatandaşı babanın çocuklarının T.C. kimlik numaraları yazılır.
8. Doğum yapan kişi kamu işçisi mi?: Dilekçenin bu bölümünde, annenin kamu işçisi olup olmadığı bilgisi eklenir. Anne vefat etmiş ya da yabancı uyruklu olsa dahi, annenin kamu işçisi olup olmadığı yazılır.
9. Çocuğun babası kamu işçisi mi?: Dilekçenin bu bölümünde, evlilik bağı aranmaksızın doğum yardımı için başvuru yapılan çocuğun babasının kamu işçisi olup olmadığının bilgisi eklenir. Baba vefat etmiş ya da yabancı uyruklu olsa dahi, babanın kamu işçisi olup olmadığı yazılır.
10. Kamu işçisi olan anne ya da babanın yeni doğum için aldığı/alacağı doğum yardımı tutarı:8 inci veya 9 uncu sorudan birine “Evet” cevabı verilmesi halinde, bu soruya cevap verilecektir. Bu doğrultuda, kamu işçisi olan anne ya da babanın ya da her ikisinin de sözleşmeleri gereği kurumlarından aldıkları ya da alacakları doğum yardımı tutarı yazılacak olup, çalıştıkları kurum tarafından ilgili kısmın mühürletilerek onaylatılması gerekmektedir. Anne ya da baba veya her ikisi de kamu işçisi olmasına rağmen, herhangi bir doğum yardımı alınmamış ya da alınmayacak ise, ilgili kısma “0 (Sıfır)-TL” yazılarak yine çalıştıkları kurum tarafından mühürletilerek onaylatılması gerekmektedir.
11. Konutta ödeme talep ediyor musunuz?: Dilekçenin bu bölümünde, konutta ödeme talep edilmesi haline “Evet”; istenmemesi halinde “Hayır” seçeneği işaretlenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir