Yurtdışı Askerlik Ertelemeden Kimler Yararlanabilir?

Tarafından   2015-02-20

konsolsoluk-randevusu-askerlik-uzatma- 20 yaşındayım Çift pasaport taşıyorum (Hollanda ve Türk) askerliğimi ilk kez ertelemek istiyorum açaba kaç yaşına kadar askerliğimi erteleyebilirim? Askerlik Erteleme Süresi Nekadardır?Yurtdışı askerlik erteleme süresi ne kadar?

Çifte vatandaş sıtatüsünde olan vatandaşlar yani başvuruda bulunduğu ülkenin vatandaşlığını taşıyanlar ile başvuruda bulunduğu ülkede süresiz oturma veya çalışma izni sahibi olanların askerlikleri bir defada 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.
Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıldan fazla süre bulunanların askerlikleri oturma veya çalışma izninin (bunlardan hangisi daha uzun ise uzun olanın) biteceği yılı takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.
Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıl ve daha az süre bulunanların askerlikleri başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.
Yabancı ülke vatandaşı olan veya yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla evlendiği veya birlikte yaşadığı için “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı ülkede kendisine başlangıçta sadece oturma izni verilen, ancak çalışma izni verilmediği için işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statüsü kazanamayanlar “potansiyel işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu” olarak kabul edilir. Sözkonusu kişilerin askerlik işlemleri bulunulan yabancı ülke mevzuatına göre işçi , işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını elde edinceye kadar 1’er yıllık sürelerle başvuru tarihini takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.
Yurt içinde yoklama kaçağı veya bakaya olarak aranmakta iken yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla veya yabancı ülke vatandaşı bir kadınla evlenip veya birlikte yaşayıp “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında oturma izni alabilecek durumda bulunanların ilgili ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine vize için başvurmalarını sağlamak amacıyla askerlikleri geçici olarak 3 ay süreyle ertelenir. Erteleme bitim süresi, başvuru tarihine 3 ay eklenerek belirlenir. 3 aylık geçici erteleme süresi sonunda ilgili ülkendin Türkiye’deki temsilciliklerinden vize alınamaması durumunda, vatandaşımız veya eşi bu durumu gösteren bir belge ve dilekçe ile tekrar Temsilciliğimize başvurarak tekrar erteleme talebinde bulunur. Vatandaşımızın işlemlerini sonuçlandırmasını teminen, Temsilciliğimiz tarafından tekrar erteleme belgesi düzenlenir. Bu şekilde erteleme, Temsilciliğimizin yetkisinde en fazla 3’er aylık dönemler halinde 3 defa yapılır. Uzatma süreleri sonunda vatandaşımızın ilgili ülke makamlarından vize alamaması halinde, sözkonusu kişinin vize müracaatına ilişkin durumu Temsilciliğimiz görüşü ile birlikte bu kez Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir. Vatandaşımızın geçici ertelemesinin dördüncü kez uzatılıp uzatılmayacağına yapılacak incelemeyi müteakip Askeralma Dairesi Başkanlığınca karar verilir.
Yoklama kaçağı veya bakaya olarak takibi yapılırken yurtiçinde ele geçirilenlerden, oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkede meslek ve sanatlarını icra ettikleri için ertelemelerinin yapılmasını ve askere sevk edilmemelerini talep edenlerin ibraz ettikleri belgeler, pasaportları, birden fazla tabiiyetli iseler diğer ülke pasaportları veya durumlarını bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimiz aracılığı ile kanıtlayanların Dış Temsilciliklerimiden gönderilen belgeleri incelenir, beyanlarının doğruluğu tespit edilenlerin, yurt içinde son yoklama muayeneleri yaptırılır ve askerlikleri ilgili Askerlik Şubelerince 3 ay süre ile ertelenir. Sözkonusu kişiler, erteleme süresi bittikten sonra yurt içinde yeniden ele geçmeleri halinde, ilave süre verilmeden askere sevklerinin sağlanacağı hususu tebliğ edilir.

Yurtdışındaki konsolosluk ve büyükelçiliklerimize askerli erteleme şartları neler?Yurtdışından kimler askerlik ertelem başvurusu yapamaz?
Yurtdışı Askerlik Ertelemeden Yararlanma Şartları:
Türk vatandaşı olmak,Başvuru esnasında doğum yılı itibariyle 38 yaşında veya daha genç doğumlu olmak,Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunmak veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışmak,Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususî pasaport sahibi olan vatandaşların bu statüdeki askerlik erteleme başvuruları bu türden pasaportları ile işleme alınır. Ancak, bu kişilerin, eşinin resmi görevi nedeniyle kendisine yabancı ülkede ikamet hakkı veren oturma izninden bağımsız olarak, yasada öngörülen işçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde oturma veya çalışma izni sahibi olması veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olması gerekir.
Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası vb.) çalışan ve çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen yükümlülerin bu durumları devam ettiği sürece askerlikleri ertelenir.
Birden fazla tabiiyetli vatandaş statüsünde (Kanuni rüşt yaşından sonra yurt dışına giderek bulunduğu ülkenin vatandaşlığını kazananlar) yabancı ülkelerde bulunmak,
Yabancı ülke vatandaşı olan veya yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla evlendiği veya birlikte yaşadığı için “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı ülkede oturma izni alanlar,
Yurt içinde yoklama kaçağı veya bakaya olarak aranmakta iken yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla veya yabancı ülke vatandaşı bir kadınla evlenip veya birlikte yaşayıp “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında oturma izni alabilecek durumda bulunanlar,
Yukarıdaki maddelerden (1) ve (2) maddeleri bu statüde askerlik erteleme başvurusu için temel şartları oluşturmaktadır. Sözkonusu maddelerle birlikte (3), (4), (5) ve (6) maddelerindeki şartlardan herhangi birine sahip olmak başvuru için yeterlidir.yurtdışı-askerlik -erteleme -şartları

Yurtdışı Askerlik Ertelemeden Kimler Yararlanabilir?” da bir yorum

  1. Ahmet

   Askerliginizi uzatmak icin Ekonsolosluk üzerinden randevu talep etmeniz gerekir.
   Bunun icin yukarida bulunan Konsolosluk Randevu butonuna basiniz.
   Gerekli olan belgeler, 2 vesikalik resimdir. Lütfen bunu Konsoloslukta bulunan foto cihazinda cektiriniz, yoksa sorun cikmakdadir :-))) .

 1. zeynep

  eşimin askerlik parasını yatırmak için nasıl randevu almam gerek yapamadım yardımcı olur musunuz?

 2. Melih aydın

  Oğlumun askerliğini tecil ettirmek istiyorum. Randevu almak istiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir