Yabancılar için Türkiye’den Ev-Arsa-Tarla-İş Yeri Alma İşlemleri

Tarafından   2015-03-19

Yabancılar Türkiye’den Nasıl Ev,Arsa,Tarla,İş Yeri (emlak )alabilir? Yabancı uyruklular Türkiye’den emlak satın alabilir mi?Yabancıların Türkiye’den taşınmaz alabilmeleri için hangi evraklar gerekli?Yabancı uyruklu kişler yeni yapılan düzenlemelerle Türkiye genelinde emlak,taşınmaz almalarına kolaylık getirilmiştir.Yabancıların Türkiye’den taşınmaz alabilmelerini sağlayan düzenlemeler aşağıda verilmiştir.
İşbu rehber, yabancı uyruklu gerçek şahısların ülkemizde taşınmaz ediniminde sorunlarla karşılaşmamasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bununla beraber, rehber gerekli profesyonel danışmanlık hizmetlerini ikame etmemektedir.
1. Hukuki temel : Yabancı uyruklu gerçek şahıslar, vatandaşı oldukları ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık varsa ülkemizde taşınmaz satın alabilirler. Karşılıklılık listeleri konusunda ülkenizin Türkiye’deki temsilciliklerinden veya ülkenizdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından bilgi almanız mümkündür. Yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz satın alırken zarara uğramamaları maksadıyla aşağıdaki hususlara özen göstermeleri uygun olacaktır:
2. Sözleşmelerin resmi şekilde düzenlenmesi :Türkiye’de geçerli mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan resmi sözleşmelerin mutlaka taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, resmi satış öncesinde noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür.
Satış sözleşmesi resmi şekilde yapılan taşınmazın mülkiyetinin kazanılması tapu müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün olmaktadır.
3. Yabancıların taşınmaz edinimindeki kanuni sınırlamalar :
A. Yabancılar karşılıklılık bulunmak ve kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz satın alabilirler. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 25.000 metrekareyi geçemez.
B. Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması da gerekmektedir. Bahsekonu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün olamayacağından, bu konunun ödeme yapılmadan önce açıklığa kavuşturulması önemlidir.
4. Pratik bilgiler :
A. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri için ilgili tapu sicil müdürlüklerine başvurularında:
-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,
-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkerelerini,
-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.
B. Satış sözleşmeleri yapılmadan önce, taşınmazın sınırlı ayni haklarla kayıtlı olup olmadığı, ipotekli veya satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Dairesinden kontrol edilmelidir.
C. Ülkemizde mülk almak isteyen yabancıların,
– İlgilisi olduğunu kanıtlaması kaydıyla Tapu Sicil Müdürlüklerinde bahsekonu taşınmaz hakkında bilgi edinmeden hukuki bağlayıcılığı olan sözleşmeleri imzalamamaları ve ödeme yapmamaları,
-Satıcı şahıs veya firmalar hakkında araştırma yapmadan işlemlerini başlatmamaları, ciddi ve güvenilir olduklarını ispat edemeyen şahıs veya firmalar ile çalışmamaları uygun olacaktır.
Alım-Satım konusunda herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde, keyfiyetin yargıya taşınması ve Türk mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Türk Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerinin yargı sürecine müdahil olmaları mümkün değildir.yabancıların -türkiyeden-emlak-alma-işlemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir