TC Londra Baskonsolosluğu Doğum Kayıt Doğum Tescil İşlemleri

Tarafından   2016-02-13

TC Londra Baskonsoloslugu Dogum Kayit Doğum Tescil İslemleri;Londra Baskonsolosluğu Doğum Kayıt (Doğum Tescil) işlemleri için yazımızın devamını okuyunuz.londra-konsolosluk-dogum-tescil-kayit

İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarının, İngiltere’de dünyaya gelen çocuklarını T.C. Londra Başkonsolosluğu aracılığıyla en geç iki ay içinde nüfuslarına kaydettirmeleri gerekmektedir.

Doğum tescili için gerekli belgeler Neler?

Dilekçe (örnek dilekçe için buraya tıklayınız)
Üzerinde anne ve baba adı yazılı çocuğun büyük boy doğum belgesi ve fotokopisi
Evlilik cüzdanı yada anne ve babanın nüfus cüzdanları (eğer taraflardan biri yabancı ise, bu kişinin de doğum belgesi veya pasaportu ile fotokopisi gerekmektedir)
Adres Beyanı (adres beyanı yapılmamış ise)
Nüfus cüzdanı ve Posta harç bedeli
Başvuru Yöntemi: Posta ile veya şahsen başvuru yapılabilir. Şahsen başvurular için randevu zorunludur.
Doğum tescili yapılacak çocuk 6 yaşından büyükse anne veya babasının yukarıdaki belgelerle birlikte şahsen Başkonsolosluğumuza başvurması gerekmektedir.
İki adet fotoğraf (15 yaşından büyük çocuklar için Türk yada İngiliz pasaportu aslı )

Not: Üzerinde göndericisi yazılı olmayan postalar T.C. Londra Başkonsolosluğu kabul edilmemektedir.

Önemli Notlar:

Doğum tescili yapılacak çocuk 6 yaşından büyükse anne veya babasının yukarıdaki belgelerle birlikte şahsen Başkonsolosluğumuza başvurması gerekmektedir.
Evlilik dışı doğan ve babaları tarafından tanınan çocuklar, babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile tescil edilir. Babalık tanıma senedini düzenlemek isteyen babanın Türk vatandaşı olması halinde noterden randevu alınmasına gerek bulunmamaktadır. Babalık tanıma senedi düzenleyecek olan babanın yabancı ülke vatandaşı olması halinde ise önceden randevu almak suretiyle, Başkonsolosluğumuzun noter bölümüne başvurmaları gerekmektedir.Daha fazla bilgi için “noterlik işlemleri” bölümüne bakınız.
Evlilik dışı doğan ve babaları tarafından babalık tanıma senedi ile tanınmayan çocukların, nüfus kütüğüne annelerinin soyadları ile kaydedilmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki çocuklardan doğum belgelerinde annelerinin soyadı bulunmayanların, bir avukat vasıtasıyla soyadlarının değiştirilmesi ve bu belgenin İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda (FCO) tasdik (apostille) edilmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için “tasdik işlemleri” bölümüne bakınız.
Türkiye’de kaydı yapılmadan İngiltere’ye getirilen çocukların doğum tescili için anne ve babanın Başkonsolosluğumuza gelmeleri gerekmektedir.
Çocuğun doğum belgesinde yer alan isminin ( isimlerinin ) Türk alfabesine yer alan harflerle yazılması gerekmektedir. Türk alfabesinde yer almayan Q, X, ve W gibi harflerin çocuğun adında yer alması durumunda , bu harfler Türk alfabesinde yer alan harflere uyarlanarak kayıt yapılabilecektir.
Bu durumda Anne-Babadan çocuklarının Türk alfabesinde yer alan harflerle yazılmasını istediklerine dair dilekçe ile doğum tescili başvurusu alınabilecektir. Dilekçede Türkçe harflerle uyarlanan adın ifade edilmesi gerekmektedir.
Mevzuat uyarınca çocuklara/kişilere ikiden fazla ad verilemez ve konulan adlar kısaltma yapılmadan yazılır.
İngiltere’de evlilik öncesinde doğan çocukların doğum tescili işlemleri posta yolu ile yapılamamaktadır. Bunun için evlilik tescilleri Türkiye’de yapılmış olan anne ve babanın şahsen Başkonsolosluğumuza randevu alarak başvurması gerekmektedir.
Evlilik dışı doğan ve babaları tarafından tanınan çocuklar,babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile tescil edilir.Annenin Türk vatandaşı olmadığı durumlarda,Türk Medeni Kanunu’nun 295. Maddesine göre,annenin çocuğun doğduğu tarihte bekar olduğunu gösteren belgenin yerel makamlardan alınması ve bu belgenin İngiltere Dışişleri Bakanlığı (FCO)veya annenin bağlı bulunduğu Konsolosluk tarafından tasdik (apostille) edilmesi ve yeminli bir tercüman tarafından da Türkçeye çevrilmesi gerekmektedir. Babalığı tanıma senedi düzenlemek isteyen vatandaşlarımızın,önceden randevu almak suretiyle,Başkonsolosluğumuzun noter bölümüne başvurmaları gerekmektedir. Daha fazla bilgi için ‘noterlik işlemleri’ bölümüne bakınız.

İngiltere’de doğan 6 yaşından küçük çocukların, evlilik içinde doğmuş olmaları kaydıyla, nüfus tescil işlemleri posta ile de yapılabilmektedir. Bu takdirde yukarda beilrtilen belgelere ilaveten ;
Not: Adres beyanını taşınma tarihinden itibaren 20 işgünü içinde yapmamış olan vatandaşlarımızın 27 Ocak 2016 tarihte yürürlüğe giren 6661 sayılı Kanun uyarınca 9 GBP peşin idari para cezası ödemesi gerekmektedir.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında doğan çocukları için doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Türkiye’de tercih edecekleri bir ilin Valiliğine bağlı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne hitaben doldurup imzalayacakları bir dilekçeyi şahsen başvuruları sırasında teslim etmeleri veya çocuklarının doğum tescili için gönderecekleri evrakla birlikte Başkonsolosluğumuza iletmeleri gerekmektedir.

Dilekçe örneği (arkalı önlü basılması gerekmektedir)

Dilekçenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar için tıklayınız…

(Çocuğunuzun doğum tescil işlemi henüz yapılmamışsa dilekçe üzerine T.C. kimlik numarası tarafımızdan eklenebilecektir.)

Mavi Kart sahipleri de doğum yardımından aynı şartlarda faydalanabilmektedir.

Eğer çocuğunuzun doğum kaydı daha önceden yapılmışsa dilekçenize Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanınızın veya pasaportunuzun (ya da mavi kartınızın) fotokopisini ekleyebilirsiniz. (Ancak doğum tescili henüz yapılmamışsa öncelikle doğum tescil işlemlerinin yapılabilmesi için mutlaka belge asıllarına ihtiyaç duyulmaktadır.)

Başvuru evrakınızla birlikte doğum yardımı dilekçenizin Türkiye’deki ilgili makamlarımıza iletilebilmesi için gerekli posta ücreti olarak 8 Sterlin tutarında posta çeki de gönderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. (Payable to “Turkish Consulate General in London”)

Vatandaşlarımızın doğum yardımı başvurularını Türkiye’de bulundukları sırada doğrudan bulundukları yere en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne de yapabilmeleri mümkündür. Bu konuda bir süre sınırlandırması bulunmamaktadır.

Başvurular anne tarafından veya anne adına baba tarafından yapılabilmektedir. İstisnai haller izleyen paragrafta kayıtlıdır:

Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızca belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı olan baba adına veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilmektedir. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvurunun çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılması gerekmektedir.

Kamu kurumu çalışanlarının doğum yardımı hususunda doğrudan mensubu bulundukları kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar için doğum yardımı yapılamamakla birlikte ödeme miktarı belirlenirken 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş çocuklar da dikkate alınmaktadır.

Vatandaşlarımızın 15 Mayıs 2015 ve sonraki bir tarihte doğan ilk çocukları için 300 TL, ikinci çocukları için 400 TL ve üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere doğum yardımı yapılabilmektedir.

Sözkonusu ödemeler Türkiye’de PTT aracılığı ile T.C. kimlik numaraları ya da mavi kart numaraları üzerinden yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir