Stuttgart Başkonsolosluğu Bin Euro Dövizle Askerlik Başvurusu

Tarafından   2016-02-07

Stuttgart Başkonsolosluğu Bin Euro Dövizle Askerlik Başvurusu Randevu Alma,Stuttgart Başkonsolosluğu Dövizle Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?Stuttgart Başkonsolosluğu Bin Euro Dövizle Askerlik Parası nereye ödenir?Stuttgart Başkonsolosluğu Bin Euro Dövizle Askerlik Başvurusu Ne Zaman Bitiyor?Stuttgart Başkonsolosluğu Bin Euro Dövizle Askerlik Başvurusundan kimler faydalanacak?Stuttgart Başkonsolosluğu Bin Euro Dövizle Askerlik Başvurusu İiçn Gerekli Belgeler Neler?stuttgart-konsolosluk-dovizle-askerlik-randevu-alma
ADRES BİLGİLERİ Kernerstr. 19/B
70182 Stuttgart
TELEFON BİLGİLERİ TEL: 0711-166670
FAKS: 0711-2622102
WEB ve E-POSTA ADRESİ http://stuttgart.bk.mfa.gov.tr
konsulat.stuttgart@mfa.gov.tr Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarını düzenleyen 6661 sayılı Kanun 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasadaki şartları taşıyan yükümlüler için dövizle askerlik ücreti, 1000 Avro olarak değiştirilmiştir.
Bahsekonu Kanun’la getirilen değişiklikler 1. maddede, Kanun’dan yararlanma şartları 2. maddede belirtilmiştir. Bu şartları taşıyan vatandaşlarımızın 3. maddede belirtilen belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza başvurmaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaları mümkün olabilecektir.
1. Sözkonusu yasal değişiklik çerçevesinde, 1111 sayılı sayılı Askerlik Kanununun Ek-1. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş, 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve geçici 53. madde ilave edilmiştir.

Kanunda yapılan değişikliklerle;
a) Ödenecek döviz miktarı 6000 Avro’dan 1000 Avro’ya indirilmiştir.
b) Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır. (Askerlik yaşı hesaplanmasında gün-ay dahil edilmeksizin sadece doğum yılı dikkate alınmaktadır).

c) Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.
d) 6661 sayılı Kanunun 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1000 Avro veya daha fazla konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunmuş yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır.
e) 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, aşağıda kayıtlı şartları taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Dış Temsilciliklerimize başvurmak suretiyle belgelendirmeleri gerekmektedir. Başvuruların kabulünü müteakip, ilk müracaatta bulunanların 1000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasını, başvuruları sırasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanma imkanı tanınmıştır. Kapsam dışı kalanlar ise, daha önce ödedikleri miktar 1000 Avro veya daha fazla ise ödeme yapmayacaklardır.
f) Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1000 Avro’nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

2. Yasadan Yararlanma Şartları :

a) Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,
b) Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,
c) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silah altına alınmamış olmak,
d) Durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte konsolosluklara başvurarak hak sahibi olduklarının tespitini müteakip 1.000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek.
3. Başvuruda gerekli belgeler :
– Nüfus Cüzdanı (ön yüz ve arka yüz bir adet fotokopi)
– Pasaport (Fotoğraflı sayfa, Alman oturma izninin bulunduğu sayfadan ve Türkiye’ye giriş çıkış damgalarının bulunduğu sayfalardan 1 adet fotokopi)
– Oturma izni (Aufenthaltserlaunbis, Aufenthaltsberechtigung) (Pasaporttan ayrı bir kart şeklinde ise 1 adet fotokopi)
– Alman Emeklilik Sigortası’ndan (Deutsche Rentenversicherung) alınacak sigorta cetveli (Versicherungsverlauf) (1 adet fotokopi)

Çalışanlar :
– İşyeri çalışma belgesinin (Arbeitsbescheinigung) aslı ve 1 adet fotokopisi
İşsizler :
– İşsizlik Belgesi (Bewilligungsschein veya Arbeitslosenbescheinigung) aslı ve 1 adet fotokopisi
İşyeri Sahipleri :
– İşyeri ruhsatı (Gewerbeschein) aslı ve 1 adet fotokopisi (Son vergi bildirimi (Steuerbescheid) veya vergi danışmanından (Steuerberater) alınacak belgenin aslı ve iki adet fotokopisi)
– İki adet vesikalık fotoğraf

4. Dövizle askerlik işlemleri:
Yukarıdaki belgelerle Başkonsolosluğumuza başvuran vatandaşlarımızın öncelikle dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadığı incelenmektedir. Kanun’da belirtilen şartları taşıyan vatandaşlarımıza gerekli ödemenin yapılması için bir “döviz ödeme belgesi” düzenlenmektedir. Başvuru sahiplerinin bu belgeyle bankadan ödeme yapmaları ve ödeme dekontunu Başkonsolosluğumuza sunarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.Stuttgart-konsolosluk-1000-euro-dovizle-askerlik-basvurusu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir