HOLLANDA (Roterdam/Deventer Başkonsolosluğu) Dövizle Askerlik Başvurusu

Tarafından   2016-02-04

‘’askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Dövizle askerlik 1000 Euro başvuru şartları Hakkında Önemli Duyuru , 29.01.2016
“Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27.1.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.rotterdam-baskonsolosluk-dovizle-askerlik-1000-euro-basvurusu
Yeni kanun hükümleri çerçevesinde dövizle askerlik hizmet bedeli 1.000 Avro olup, başvuru şartlarını   taşıyan yükümlüler başvuru sırasında ödemelerini tek seferde ilgili banka hesaplarına havale yaparak gerçekleştirebileceklerdir.
,Ayrıca;
-6661 sayılı Kanunun 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda en az 1.000 Avro ödemede bulunmuş (38 yaş sınırı içindeki) yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır.,,
-38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, kanunda belirtilen yararlanma şartlarını taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Dış Temsilciliklerimize başvurmak suretiyle belgelendirmeleri ve başvurularının kabulünü müteakip 1.000 Avro’yu başvuruları sırasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanma imkanı tanınmıştır.

-Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1.000 Avro’nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

1 Şubat 2016 tarihi itibariyle, dövizle askerlik ve tüm askerlik işlemleri için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza gelmeden önce randevu almaları gerekmektedir. Bu çerçevede, randevusuz yapılan başvurular kabul edilemeyecektir.dovizle-askerlik-1000-euro-basvurusu-ne-zaman-baslıyor

Askerlik işlemleri için randevu:

www.konsolosluk.gov.tr internet sitesinden alınabilir.

Askerlik işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi ve gerekli belgeler için www.konsolosluk.gov.tr internet sitesi veya Başkonsolosluğumuz internet sayfası Bilgi Notları (http://rotterdam.bk.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=191819 ) ziyaret edilebilir.

Vatandaşlarımızın gerekli belgeleri hazırlayarak randevusuna vaktinde gitmesi önem taşımakta olup, bu şekilde olabilecek yoğunluğun ve gecikmelerin en alt seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır.

Dövizle Askerlik İşlemleri , 04.02.2016

DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ

Yararlanma Şartları:

Hollanda’da en az toplam üç yıldır (365×3=1095 gün) oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, serbest meslek sahibi olarak çalışan veya bir sanatı icra eden veya gemi adamı sıfatını taşıyan ve daha önce dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmeti şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış vatandaşlarımız dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunabilirler. Bu haktan yararlanmak isteyenler Başkonsolosluğumuza aşağıda belirtilen belgelerle bizzat müracaat edeceklerdir.

Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi olmadıkları için, son yoklama sağlık muayeneleri yaptırılmaz.

Ödeme Şartları;

38 yaş ve öncesindeki yükümlüler; 1.000 Avro tutarındaki dövizi tamamını peşin olarak , en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar öderler. 38 yaş sonrası ilk defa başvuranlar, başvuru şartlarını taşımaları halinde 31.12.2017 tarihine kadar 1.000 Avro tutarındaki dövizi peşin olarak ödeyerek işlem yaparlar.

Ödemeler, başvuru sırasında başvuru sahiplerinin şahsi hesaplarının bulunduğu bankaları veya herhangi bir banka kanalıyla bilgileri aşağıda sunulan Milli Savunma Bakanlığı’nın Almanya’daki muhabir bankasındaki hesabına internet bankacılığı vasıtasıyla veya şahsen yapılabilmektedir.

Döviz ödemesi için muhabir bankaya veya aracı kuruma müracaat edildiğinde; dekonta (havale talep formuna) adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, , Baba adı ve ‘’Dövizle Askerlik Ödemesi’’ yazdırılması gerekmektedir. Ödeme belgesinde belirtilen tutarın tamamının herhangi bir ücret kesintisi yapılmadan havale edilmesi yönünde muhabir banka veya aracı kurumun ikaz edilmesi gerekmektedir. Sözkonusu bilgi ve açıklamaların doğru kaydedilmesinin sorumluluğu tamamen askerlik yükümlüsüne aittir. (Ödeme dekontunun (Bank Afschrift) ödemenin yapıldığı banka tarafından kaşelenmesi gerekmektedir)

Hesabın adı: :M.S.B. Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabı

Banka : Isbank GMBH, Frankfurt

IBAN : DE35 5023 0600 1708 9700 14

BIC (SWIFT) kodu : ISBKDEFX

————————————————————————————————-

Hesabın adı: :M.S.B. Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabı

Banka : Ziraat Bank Int. AG. Frankfurt

IBAN : DE02 5122 0700 1000 9102 22

BIC (SWIFT) kodu : TCZBDEFF

Gerekli Belgeler :

Nüfus Cüzdanı aslı (önlü arkalı 1 adet fotokopisi)

Varsa Türk Pasaportu (işlem görmüş sayfalarının 1 adet fotokopisi)

Süresi geçerli oturma ve çalışma müsaadesi kartı, aslı ve 1 adet fotokopisi

Varsa; süresi geçerli Hollanda pasaportu aslı ve Türkiye’ye giriş -çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların 1 adet fotokopisi

2 adet fotoğraf (en fazla üç ay önce çekilmiş olmalıdır)

Ayrıca ;İşçiler İçin : Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan yeni tarihli imzalı belge (werkgeversverklaring ve son maaş kağıdı birer adet kopyası)

Başvuru sırasında ibraz edilen çalışma / ödenek / işveren belgelerine göre net 1095 günlük süreyi kanıtlayamayanların izleyecekleri yöntem: Bu belgeleri ibraz edemeyen ya da eksik belge ibraz edenler,

Bağlı bulunulan İşsizlik Sigortası İdari Kurumu (UWV) geriye dönük olarak ; çalışılan ve ödenek alınan tarihleri gösteren belge/döküm Verzekeringsbericht (Overzicht Arbeidsverleden/Uitkeringsverleden) başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir. (Bahsekonu Verzekeringsbericht belgesinin internet aracılığıyla alınan versiyonu, ayrıntılı tarihleri içermediğinden dolayı kabul edilememektedir.)

Ödenek Alanlar İçin : Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı veya hastalık sigortası ödeneği alanların bunu ödeyen makamlardan, bu ödeneklerin başlangıç tarihini ve süresini gösterir belge ve son ödenek maaş kağıdı (birer adet kopyası).
İşverenler İçin: Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir iş yerine fiilen en az toplam 1095 gün süre ile işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan yeni tarihli Ticaret Odaları’na kayıt belgesi ve bir adet kopyası (Kamer van Koophandel’dan alınan uitreksel) (son üç ay içerisinde alınmış olmalıdır).

*Hollanda vatandaşlığını haiz bulunan askerlik yükümlüsü vatandaşlarımızın, öncelikle Başkonsolosluğumuzun Vatandaşlık bölümü aracılığıyla Hollanda vatandaşlıklarının Türkiye’de kayıtlara geçtiğinden emin olmaları gerekmektedir.Bu nedenle, önceden Hollanda vatandaşlığını bildirmemiş olan vatandaşlarımızın bağlı bulundukları Belediye’den alacakları, Türkçeyi’de içeren çok dilli ‘’International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesiyle Başkonsolosluğumuz Vatandaşlık bölümüne başvurmaları, daha sonra dövizle askerlik başvurusunda bulunmaları önemle rica olunur.(‘’International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesinde Hollanda vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığının ‘’Datum waarop de Nedernandse Nationaliteit is verkregen’’ belirtilmiş olması önem arzetmektedir).

Net 1095 gün hesaplanırken, Türkiye’de geçirilen günlerin toplam sayısının belgede belirtilen çalışma süresinden düşülmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda, çalışma süresi yeterli olmayan ( 1095 günden daha az) vatandaşlarımız, eksik kalan süre kadar çalıştıktan sonra başvurularını yapabilirler.

Örnek: İşyerince tanzim edilmiş belgede kayıtlı olan çalışmaya başlandığı tarih : 03.04.2012

Belgenin düzenlendiği tarih ise :03.04.2015

——————

1095 gün (3×365)

Örneğin;

Türkiye’ de geçirilen süreler ;

2012 yılında 14 gün ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)

2013 yılında 30 gün ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)

2014 yılında 29 gün ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)

2015 yılında 17 gün ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)

—————————-

Toplam : 90 gün

Türkiye’de toplam 90 gün kalmış ise; 1095-90 = 1005 gün net olacağından ve başvuru sırasında fiilen 1095 gün tamamlanmamış olacağından dolayı başvuru kabul edilmeyecektir. Bu durumda başvurunun, yurtdışında Türkiye’ye gitmeden 90 gün daha kaldıktan sonra yapılması gerekecektir.

Her ne sebeple olursa olsun ( yıllık izin, tatil, iş vs.) Türkiye’de geçirilen süre toplamdan düşülmektedir.

Bu durum, herhangi bir iş yerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı, sosyal ödenek veya hastalık sigortası ödeneği alanlar için de geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir