Evlilik Birliği İçinde ve Dışında Doğan Çocuklar İçin Doğum Tescili Başvurusu

Tarafından   2016-05-07

Yurtdışında doğum tescil işlemleri nasıl yapılır? Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar İçin Doğum Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır? Evlilik birliği dışında doğan çocukların doğum tescili başvurusu için gerekli belgeler neler? Resmi nikahsız yabancı uyruklu eşimden olan çocuğuma Türk kimliği çıkartabilir miyim?
konsolosluk -dogum-tescil-islemleri-dogum -bildirimi
Bu işlem için çocuğunuz yurtdışında doğmuşsa doğumdan itibaren 60 gün içinde bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna çocuğun annesiyle birlikte doğum bildiriminde bulunmanız gerekmektedir.
Yurtdışında yaşayan vatandaşların doğum tescili işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 4721 sayılı Medeni Kanunda yer verilmektedir….
Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar Hakkında;
Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Doğum sırasında evliliğin devam ediyor olmasıyla kastedilen, çocuğun doğduğu veya ana rahmine düşmüş olduğu sırada babanın ana ile evlilik ilişkisi içinde bulunmasıdır. Bu durumda çocuk lehine kocanın babalığı hakkında bir karine söz konusudur ki buna “babalık karinesi” denir. Bu nedenle, evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuklar (başka bir erkekten olsa dahi) evlilik birliği içinde doğmuş sayıldığından, kocanın nüfus kütüğüne kaydedilir.

Diğer yandan, kocanın “soybağının reddi” davası açma hakkı saklı olduğu gibi; ana ve çocuk, çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini talep edebilir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her kişi kendisini nüfus kütüklerine yazdırmaya ve nüfus cüzdanı almaya mecburdur. Ergin olmayanların nüfus olaylarını yazdırıp nüfus cüzdanlarını almaya veli, vasi veya kayyımları görevlidir.

Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Dış Temsilciliklerimize yapmaları gerekmektedir. Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde, daha önce uygulanan idari para cezası uygulaması 6661 sayılı Kanunun 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır.

Yurt dışındaki doğum bildirimi işlemleri yabancı makamlardan alınmış resmi belge veya raporun Dış Temsilciliğe verilmesi veya gönderilmesi ile yapılabilmektedir. Bu nedenle, anne veya babadan birinin başvurusu yeterlidir veya başvuru işlemi postayla da yapılabilir.

Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemlerinin, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu temsilciliğimiz aracılığıyla yaptırılması gerekmekle birlikte, doğumun gerçekleştiği ülkenin dışında başka bir ülkedeki temsilciliğimize yapılacak doğum bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, doğumun gerçekleştiği ülkenin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadığına göre farklılık göstermektedir. Doğum olayı, sözleşmeyi onaylamış bir ülkede gerçekleşmişse, vatandaşlarımızın tescil başvurusunun alınmasında ülke ayırımı gözetilmez. Ancak, doğumun anılan sözleşmeyi onaylamamış bir ülkede gerçekleşmiş olması halinde, ibraz edilen evrak, doğruluğunun tespiti ve doğum tescili için bildirimde bulunmak üzere, doğumun gerçekleştiği ülkedeki ilgili Dış Temsilciliğimize gönderilir.

Doğumun gerçekleştiği yerde veya yakınında dış temsilciliğimizin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirimde bulunulamaması halinde, doğumun gerçekleştiği yerdeki yerel makamlarca düzenlenmiş doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte yurt içindeki ilgili Nüfus Müdürlüğüne de bildirim yapılabilir.

Alfabemizde bulunmayan w, q, x gibi harfleri içeren isimler Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca kabul edilmemektedir.

Anne-babadan birinin Türk, diğerinin sadece yabancı ülke vatandaşı olması durumunda, yabancı eşin ülkesinin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun Ad ve Soyadların Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin XIV no’lu sözleşmesine taraf olup olmadığına bakılır; tarafsa, yeni doğan çocuğun adında alfabemizde bulunmayan harflerin olması herhangi bir sorun teşkil etmez.

 

Gerekli Belgeler Neler?

Çocuğun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış uluslararası doğum belgesinin aslı
Anne ve babanın T.C. nüfus cüzdanlarının ve varsa yabancı ülke kimliklerinin aslı ve fotokopileri,
Uluslararası aile cüzdanı veya yetkili yabancı makamdan alınmış evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi (varsa)

Yabancı uyruklu eşimden olan çocuğuma nasıl Türk kimliği alabilirim?

Yurdışında bulunuyorsanız doğum bildirimi için çocuğun annesiyle beraber yaşamakta olduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir.
Doğum bildirimi için gerekli belgeler şunlardır:
Doğum belgesi (Formül A)
Şahsınıza ait Nüfus cüzdanı, pasaport
Annenin kimliği, pasaportu
Annenin doğum belgesi (Formül A)
Annenin medeni durumunu gösterir belge (uluslararası ikamet ilmuhaberi)
Çocuğu nüfusunuza geçirmek için doğum tescili sırasında ayrıca babalık tanıma belgesi düzenletip imzalamanız gereklidir.

Yabancı uyruklu eşimden olan çocuğumu Türkiye’de hem Türk hem de eşimin yabancı pasaportuna kaydedebilir miyim?

Türkiye’de reşit olmayan çocuklara yapılan pasaport işlemlerinde anne ve babanın birlikte onayları istenmektedir.Çocuğunuzun eşinizin pasaportuna kaydedilmesi konusunda ilgili ülke makamlarına başvurmanız gerekmektedir.

Çifte vatandaşların Türkiye’de doğum yapmaları durumunda yapmaları gereken işlemler neler?

Çifte vatandaşların (hem Türk hemde yabancı ülke) Türkiye’de doğum yapmaları halinde bu doğumu ilgili nüfus müdürlüğüne bildirerek çocuklarını nüfusa tescil ettirebilirler. Çocuklarının aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olmasını talep eden çifte vatandaşlarımızın ise ilgili ülkenin Türkiye’deki temsilciliğine (konsolosluğuna) başvurmaları gerekmektedir.

Babalık tanıma senedi ile çocuğu tanıma (dış temsilcilikte)

Doğum tescili işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 4721 sayılı Medeni Kanunda yer verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her kişi kendisini nüfus kütüklerine yazdırmaya ve nüfus cüzdanı almaya mecburdur. Ergin olmayanların nüfus olaylarını yazdırıp nüfus cüzdanlarını almaya veli, vasi veya kayyımları görevlidir.

Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Dış Temsilciliklerimize yapmaları gerekmektedir. Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Dış Temsilciliklerimize yapmaları gerekmektedir. Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde, daha önce uygulanan idari para cezası uygulaması 6661 sayılı Kanunun 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır.

Yurt dışındaki doğum bildirimi işlemleri yabancı makamlardan alınmış resmi belge veya raporun Dış Temsilciliğe verilmesi veya gönderilmesi ile yapılabilmektedir. Bu nedenle, anne veya babadan birinin başvurusu yeterlidir veya başvuru işlemi postayla da yapılabilir.

Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemlerinin, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu temsilciliğimiz aracılığıyla yaptırılması gerekmekle birlikte, doğumun gerçekleştiği ülkenin dışında başka bir ülkedeki temsilciliğimize yapılacak doğum bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, doğumun gerçekleştiği ülkenin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadığına göre farklılık göstermektedir. Doğum olayı, sözleşmeyi onaylamış bir ülkede gerçekleşmişse, vatandaşlarımızın tescil başvurusunun alınmasında ülke ayırımı gözetilmez. Ancak, doğumun anılan sözleşmeyi onaylamamış bir ülkede gerçekleşmiş olması halinde, ibraz edilen evrak, doğruluğunun tespiti ve doğum tescili için bildirimde bulunmak üzere, doğumun gerçekleştiği ülkedeki ilgili Dış Temsilciliğimize gönderilir.

Doğumun gerçekleştiği yerde veya yakınında dış temsilciliğimizin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirimde bulunulamaması halinde, doğumun gerçekleştiği yerdeki yerel makamlarca düzenlenmiş doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte yurt içindeki ilgili Nüfus Müdürlüğüne de bildirim yapılabilir.

Alfabemizde bulunmayan w, q, x gibi harfleri içeren isimler Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca kabul edilmemektedir.

Anne-babadan birinin Türk, diğerinin sadece yabancı ülke vatandaşı olması durumunda, yabancı eşin ülkesinin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun Ad ve Soyadların Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin XIV no’lu sözleşmesine taraf olup olmadığına bakılır; tarafsa, yeni doğan çocuğun adında alfabemizde bulunmayan harflerin olması herhangi bir sorun teşkil etmez.

Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuklar Hakkında

Çocuk ile anne arasında soy bağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soy bağı, anneyle evlilik, babalık tanıma veya mahkeme kararıyla kurulur.

Evlilik dışında doğan çocuk, anne ve babasının birbirleriyle evlenmesi halinde, kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur.

* Evlilik birliği dışında doğan çocuğun babasının, Dış Temsilciliklerimize şahsen başvurarak, babalık tanıma senedi düzenletmek suretiyle çocuğu tanıması mümkündür Şayet baba tanımayı yerel yabancı makamlar önünde (mahkeme, belediye) yaptıysa, yerel makamlarca düzenlenen babalık tanıma senedi ve Türkçe tercümesi ile Dış Temsilciliklerimizde babalık tanıma yapılabilir.

Bekar anneden evlilik birliği dışında doğan çocuklar baba çocuğu tanımamış ise annenin aile kütüğüne, annenin bekârlık soyadıyla kaydedilir.

Baba tanımadan bekar annenin soyadıyla annenin nüfus kütüğüne kaydı yapılan çocuk daha sonra resmi bir belgeyle baba tarafından tanınması halinde , baba soyadı ile babanın nüfus kütüğüne kaydedilir.
GERKLİ BELGELER NELER?
1)Anne ve babanın T.C. nüfus cüzdanları ve varsa yabancı kimliklerinin aslı ve fotokopileri,
2)Anne yabancı uyruklu ise yetkili yabancı makamdan alınmış medeni halini gösteren belgenin ve doğum kayıt belgesinin aslı, (boşanmışsa boşanma kararı da gereklidir)
3)Çocuğun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış uluslararası doğum belgesinin aslı,
4)Babanın yerel makamdan aldığı babalık tanıma belgesi ve tercümesi. Yerel makamlarda tanıma yapılmamış ise Dış Temsilciliklerimizde de babalık tanıma senedi düzenlenmesi suretiyle tanıma yapılabilir. Bu durumda şahsen başvuru gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir