E Konsolosluk Yeni Mavi kart,Mavi Kart Değiştirme Başvurusu

Tarafından   2015-02-22

konsolsoluk-randevu -mavi-kart-basvurusuYurtdışındaki konsolosluklardan yeni mavi kart çıkartmak için nasıl başvurulur?Mavi kart çıkartmak için gerekli belgeler neler?Kayıp mavi kart başvurusu nasıl çıkartılır?Günü geçen mavi kart nereden değiştirilir?Mavi Kartlısahibi kayıtlı kişilere hangi haklardan faydalanabilir?
Doğumla Türk vatandaşlığını kazanp da vatandaşlıktan çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır. Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler. Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.
Mavi kart sahibi olmak isteyen Türk vatandaşlığından izinli olarak çıkmış kişilere,başvurmaları halinde kendilerine sunulacak haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenlenir. Mavi Kart değerli kağıt kapsamında olup harca tabidir. Kaybından dolayı Mavi Kart başvurularında herhangi bir idari para cezası uygulanmamaktadır.
Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda, Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır. Bu kişilerin kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda uyruğunda bulunulan devlet makamlarından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren belgenin usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı zorunludur.Mavi Kartı düzenlemeye; yurt dışında Dış Temsilcilikler, yurt içinde ise İlçe Nüfus Müdürlükleri yetkilidir.
Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde ebeveynle birlikte adları geçen küçük çocuklar için de ebeveynin talebi halinde Mavi kart düzenlenecektir. 15 yaşından büyük çocukların belgeleri fotoğraflı, 15 yaşından küçük çocukların belgeleriyse ebeveynin talebi halinde fotoğraflı düzenlenecektir.
Mavi Kart kanunda belirtilen haklardan yararlanılmasına ilişkin işlemler sırasında ibraz edilecek olup, başka amaçla kullanılamaz. Mavi Kart T.C. nüfus cüzdanı veya pasaportu yerine geçmez.
Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra çocuk sahibi olma, evlenme, boşanma, isim değiştirme gibi olayların mavi kartlılar kütüğüne işlenebilmesi için söz konusu olaylara ilişkin bildirim yapılması gerekmektedir.
Mavi kart Çıkartmak İçin Gerekli Belgeler Neler?
Talep dilekçesi
Yabancı ülke kimliği veya Pasaportu
2 adet son 6 ay içinde çekilmiş 2×2,5 cm ölçülerinde vesikalık fotoğraf
Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra medeni hal değişikliği içeren belgeler. (Evlenme, boşanma, isim değişikliği vb)
Çocukların doğum belgesi(Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra çocuğu olanlar için)
Mavi kart / Pembe Kart(Yenileme veya değiştirme yapmak isteyenler)

e-konsolosluk-vatandaslik-mavi-kart

E Konsolosluk Yeni Mavi kart,Mavi Kart Değiştirme Başvurusu” da bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir