Berlin Başkonsolosluğu-Doğum Bildirimi İşlemleri

Tarafından   2015-04-02

berlin-konsolosluk-randevu-dogumBerlin Başkonsolosluğu doğum bildirim işlemleri ve işlemler için gerekli belgeler:
Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar İçin Doğum Tescili Başvurusu
Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuklar İçin Doğum Tescili Başvurusu
Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuklar İçin Doğum Tescili Başvurusu
Babalık tanıma senedi ile çocuğu tanıma (dış temsilcilikte)
Babalık tanıma senedi ile çocuğu tanıma (yerel makamlar huzurunda)
Doğum tescili (Baba çocuğu tanımıyor. Çocuk annenin soyadıyla annenin nüfus kütüğüne kaydedilecek.)
T.C. vatandaşı olan her birey kendisini nüfus kütüklerine yazdırmaya ve nüfus cüzdanı almaya mecburdur. Ergin olmayanların nüfus olaylarını yazdırıp nüfus cüzdanlarını almaya veli,vasi veya kayyımları görevlidir.
Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Dış Temsilciliklerimize yapmaları gerekmektedir. Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde, Kanununun 68. maddesi uyarınca idari para cezası alınır. Sözkonusu idari para cezasının miktarı her takvim yılı başında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. TL cinsinden belirlenen bu miktar yerel para biriminin günlük kuru üzerinden hesaplanarak ilgilisinden tahsil edilir.
Yurt dışındaki doğum bildirimi işlemleri yabancı makamlardan alınmış resmi belge veya raporun Dış Temsilciliğe verilmesi veya gönderilmesi ile yapılabilmektedir. Bu nedenle, anne veya babadan birinin başvurusu yeterlidir veya başvuru işlemi postayla da yapılabilir. Dış Temsilcilik bildirim tarihi olarak evrakın postaya verildiği tarihi esas alarak düzenleyeceği doğum tutanağını Nüfus Müdürlüklerine göndermekle yükümlüdür.
Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemlerinin, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu temsilciliğimiz aracılığıyla yaptırılması gerekmekle birlikte, doğumun gerçekleştiği ülkenin dışında başka bir ülkedeki temsilciliğimize yapılacak doğum bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, doğumun gerçekleştiği ve doğum bildiriminde bulunulan ülkelerin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadıklarına göre farklılık göstermektedir.
Doğumun gerçekleştiği yerde veya yakınında dış temsilciliğimizin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirimde bulunulamaması halinde, doğumun gerçekleştiği yerdeki yerel makamlarca düzenlenmiş doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte yurt içindeki ilgili Nüfus Müdürlüğüne de bildirim yapılabilir.
Alfabemizde bulunmayan w, q, x gibi harfleri içeren isimler Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca kabul edilmemektedir.
Anne-babadan birinin Türk, diğerinin sadece yabancı ülke vatandaşı olması durumunda, yabancı eşin ülkesinin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun Ad ve Soyadların Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin XIV no’lu sözleşmesine taraf olup olmadığına bakılır; tarafsa, yeni doğan çocuğun adında alfabemizde bulunmayan harflerin olması herhangi bir sorun teşkil etmez.
Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocukların Doğum Bildirim  İşlemleri
Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Doğum sırasında evliliğin devam ediyor olmasıyla kastedilen, çocuğun doğduğu veya ana rahmine düşmüş olduğu sırada babanın ana ile evlilik ilişkisi içinde bulunmasıdır. Bu durumda çocuk lehine kocanın babalığı hakkında bir karine söz konusudur ki buna “babalık karinesi” denir. Bu nedenle, evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuklar (başka bir erkekten olsa dahi) evlilik birliği içinde doğmuş sayıldığından, kocanın nüfus kütüğüne kaydedilir.
Diğer yandan, kocanın “soybağının reddi” davası açma hakkı saklı olduğu gibi; ana ve çocuk, çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini talep edebilir.
DOĞUM BİLDİRİM İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Çocuğun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış uluslararası doğum belgesinin aslı
Anne ve babanın T.C. nüfus cüzdanlarının ve varsa yabancı ülke kimliklerinin aslı ve fotokopileri,
Uluslararası aile cüzdanı veya yetkili yabancı makamdan alınmış evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi (varsa)
Gecikme Cezası: 24,00 €
DEĞERLİ KAĞIT ÜCRETLERİ
Nüfus Cüzdanları: 3,00 €e-konsolosluk -dogum-bildirimi-berlin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir