Askerlik Tecil İşlemleri (Strazburg-Liyon-Nant- Bordo-Paris Türk Konsoloslukları)

Tarafından   2015-03-20

askerlik-tecil-erteleme-fransaASKERLİK İLK TECİL FRANSA,Askerlik Erteleme İşlemleri için Fransa’daki Türk konsolosluklarımızdan e konsolosluk randevusu alarak gerçekleştirebilirsiniz..
Fransa’da hizmet veren Bordo Başkonsolosluğu,Liyon Başkonsolosluğu,Marsilya Başkonsolosluğu,Nant Başkonsolosluğu,Paris Başkonsolosluğu,Paris Büyükelçiliği,Strazburg Başkonsolosluğunda Askerli erteleme işlemleri nasıl yapılır ? Askerlik ertelem içiin gerekli belgeler neler?
Fransa’da yaşayan vatandaşlarımız, ilk askerlik ertelemelerini; 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayından itibaren kayıtlı bulundukları Başkonsolosluğa aşağıda belirtilen belgelerin asıllarıyla birlikte şahsen başvurarak yaptıracaklardır. İlk erteleme başvurusu sırasında gereken belgeler aşağıda sırasıyla verilmiştir.

OTURMA KARTINA SAHİP TÜRK VATANDAŞLARIMIZDAN İSTENEN BELGELER :

  • TÜRK PASAPORTU (İŞLEMLİ SAYFALARININ, TÜRKİYE’YE GİRİŞ ÇIKIŞ MÜHÜRLERİNİN BULUNDUĞU SAYFALARIN 1 ADET FOTOKOPİSİ)
  •  TÜRK NÜFUS CÜZDANI (ARKALI ÖNLÜ 1 ADET FOTOKOPİSİ)
  •  OTURMA ÇALIŞMA KARTI (EN AZ ÜÇ AY SÜRELİ OLACAK) (ARKALI ÖNLÜ 1 ADET FOTOKOPİSİ)
  •  3 ADET FOTOĞRAF
  • ÇALIŞTIĞINIZI GÖSTERİR CERTIFICAT DE TRAVAIL VEYA K-BIS’İNİZİN (1 ADET FOTOKOPİSİ)
  • ADRESİNİZİ KANITLAYAN BELGE ( EDF VEYA TELECOM VEYA KİRA MAKBUZU)

NOT; ASKERLİK İLK ERTELEME İŞLEMİ  ŞAHSEN YAPILACAKTIR!!!!!
Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışan yükümlüler durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize başvurmaları hâlinde, askerlikleri oturma veya çalışma izinlerinin sürelerine bağlı olarak değişkenlik gösteren sürelerle 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir.
İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde ilk erteleme başvuruları şahsen; müteakip (ikinci ve sonraki) erteleme başvuruları şahsen veya postayla yapılabilmektedir. Diğer yandan, gemi adamı statüsündekilerin ilk ve sonraki erteleme başvurularının şahsen yapılması gereklidir.
Yükümlülerin müteakip erteleme başvurularını, ilk erteleme bitiş tarihinden en az bir ay önce yapması gerekmektedir.
İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsündekilerin erteleme başvurularını bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize; gemi adamı statüsündekilerin ise “gerekli belgeler” bölümünde kayıtlı “Gemi Adamlarının Askerlik İşlemlerini Yapmaya Yetkili Dış Temsilciliklerimiz” adlı listedeki Dış Temsilciklerimize yapmaları esastır.
Yararlanma Şartları:
Türk vatandaşı olmak,
Başvuru esnasında doğum yılı itibariyle 38 yaşında veya daha genç doğumlu olmak,
Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunmak veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışmak,
Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususî pasaport sahibi olan vatandaşların bu statüdeki askerlik erteleme başvuruları bu türden pasaportları ile işleme alınır. Ancak, bu kişilerin, eşinin resmi görevi nedeniyle kendisine yabancı ülkede ikamet hakkı veren oturma izninden bağımsız olarak, yasada öngörülen işçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde oturma veya çalışma izni sahibi olması veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olması gerekir.
Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası vb.) çalışan ve çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen yükümlülerin bu durumları devam ettiği sürece askerlikleri ertelenir.
Birden fazla tabiiyetli vatandaş statüsünde (Kanuni rüşt yaşından sonra yurt dışına giderek bulunduğu ülkenin vatandaşlığını kazananlar) yabancı ülkelerde bulunmak,
Yabancı ülke vatandaşı olan veya yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla evlendiği veya birlikte yaşadığı için “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı ülkede oturma izni alanlar,
Yurt içinde yoklama kaçağı veya bakaya olarak aranmakta iken yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla veya yabancı ülke vatandaşı bir kadınla evlenip veya birlikte yaşayıp “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında oturma izni alabilecek durumda bulunanlar,
Yukarıdaki maddelerden (1) ve (2) maddeleri bu statüde askerlik erteleme başvurusu için temel şartları oluşturmaktadır. Sözkonusu maddelerle birlikte (3), (4), (5) ve (6) maddelerindeki şartlardan herhangi birine sahip olmak başvuru için yeterlidir.
Askerlik Erteleme Süreleri
Başvuruda bulunduğu ülkenin vatandaşlığını taşıyanlar ile başvuruda bulunduğu ülkede süresiz oturma veya çalışma izni sahibi olanların askerlikleri bir defada 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.
Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıldan fazla süre bulunanların askerlikleri oturma veya çalışma izninin (bunlardan hangisi daha uzun ise uzun olanın) biteceği yılı takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.
Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıl ve daha az süre bulunanların askerlikleri başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.
Yabancı ülke vatandaşı olan veya yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla evlendiği veya birlikte yaşadığı için “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı ülkede kendisine başlangıçta sadece oturma izni verilen, ancak çalışma izni verilmediği için işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statüsü kazanamayanlar “potansiyel işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu” olarak kabul edilir. Sözkonusu kişilerin askerlik işlemleri bulunulan yabancı ülke mevzuatına göre işçi , işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını elde edinceye kadar 1’er yıllık sürelerle başvuru tarihini takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.
Yurt içinde yoklama kaçağı veya bakaya olarak aranmakta iken yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla veya yabancı ülke vatandaşı bir kadınla evlenip veya birlikte yaşayıp “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında oturma izni alabilecek durumda bulunanların ilgili ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine vize için başvurmalarını sağlamak amacıyla askerlikleri geçici olarak 3 ay süreyle ertelenir. Erteleme bitim süresi, başvuru tarihine 3 ay eklenerek belirlenir. 3 aylık geçici erteleme süresi sonunda ilgili ülkendin Türkiye’deki temsilciliklerinden vize alınamaması durumunda, vatandaşımız veya eşi bu durumu gösteren bir belge ve dilekçe ile tekrar Temsilciliğimize başvurarak tekrar erteleme talebinde bulunur. Vatandaşımızın işlemlerini sonuçlandırmasını teminen, Temsilciliğimiz tarafından tekrar erteleme belgesi düzenlenir. Bu şekilde erteleme, Temsilciliğimizin yetkisinde en fazla 3’er aylık dönemler halinde 3 defa yapılır. Uzatma süreleri sonunda vatandaşımızın ilgili ülke makamlarından vize alamaması halinde, sözkonusu kişinin vize müracaatına ilişkin durumu Temsilciliğimiz görüşü ile birlikte bu kez Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir. Vatandaşımızın geçici ertelemesinin dördüncü kez uzatılıp uzatılmayacağına yapılacak incelemeyi müteakip Askeralma Dairesi Başkanlığınca karar verilir.
Yoklama kaçağı veya bakaya olarak takibi yapılırken yurtiçinde ele geçirilenlerden, oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkede meslek ve sanatlarını icra ettikleri için ertelemelerinin yapılmasını ve askere sevk edilmemelerini talep edenlerin ibraz ettikleri belgeler, pasaportları, birden fazla tabiiyetli iseler diğer ülke pasaportları veya durumlarını bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimiz aracılığı ile kanıtlayanların Dış Temsilciliklerimiden gönderilen belgeleri incelenir, beyanlarının doğruluğu tespit edilenlerin, yurt içinde son yoklama muayeneleri yaptırılır ve askerlikleri ilgili Askerlik Şubelerince 3 ay süre ile ertelenir. Sözkonusu kişiler, erteleme süresi bittikten sonra yurt içinde yeniden ele geçmeleri halinde, ilave süre verilmeden askere sevklerinin sağlanacağı hususu tebliğ edilir.
Ertelemeleri Yapılmayacak Olanlar:
Oturma veya çalışma iznine sahip olmadan yabancı ülkelerde ikamet edenlerin,
Oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkelerde ikamet etseler dahi, sahip oldukları oturma veya çalışma izinleri ile bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak o ülkede işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazanamayanların,
Oturma veya çalışma izin süreleri sona ermiş, yurda kesin dönüş yapmış, önceki erteleme dönemleri içinde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 gün (dahil) veya daha fazla süreyle yurt içinde kalmış olanların,
Yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların,
Yasal ya da yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarak yabancı ülkelerde kaçak göçmen, mülteci veya ilticacı olarak bulunanların,
Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı olarak çalışmakta olduğu gerekçesi ile askerliği ertelenmiş iken, daha sonra iş sözleşmesi süreleri sona ermiş olan gemi adamı statüsündekilerin,
Türk bandıralı gemilerde çalışan gemi adamlarının,
Kesinleşmiş mahkûmiyet kararları nedeniyle adli makamlarca arananların,
Daha önce herhangi bir statüde yurt içinde askerlik hizmetine başlamış olanların askerlikleri ertelenmez.
askerlik-erteleme-konsolosluk-randevu-fransa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir